Projekty

DOBROCZYNNE
FESTIWALE RADOŚCI

Dobroczynne Festiwale Radości to nasze flagowe wydarzenia, podczas których świat staje się kolorowy, pełen śmiechu i radości. Każdy festiwal to dzień pełen atrakcji dla dzieci i ich opiekunów.

Szpitale, Hospicja
domy dziecka

Naszą wizją jest docieranie do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zaniesienie im radości, nadziei i wsparcia.
Dlatego od ponad 14 lat jesteśmy w szpitalach, hospicjach i domach dziecka oraz innych ośrodkach opiekuńczych.
Bóg otworzył nam drzwi również do więziennego oddziału matki z dzieckiem czy do wielu ośrodków dla uchodźców wojennych.

Ewangelizacje dla dzieci

Od wielu lat za pomocą klauningu prowadzimy ewangelizacyjne imprezy dla dzieci.

W sposób śmieszny, kolorowy i bardzo atrakcyjny dla dzieci przekazujemy Dobrą Nowinę o Jezusie, który jest koćhającym i dobrym Bogiem.

Misje zagraniczne

Już trzy razy byliśmy u dzieci z Festiwalami i pomocą humanitarną w objętej wojną Ukrainie.
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli mogliśmy przynieść choć odrobinę radości i wsparcia dla dzieci i  ich rodzin.